Tisztelt Ügyfeleink!

Magyarország Kormánya a 47/2020. (III. 18.) számú rendeletével törlesztési moratóriumot rendelt el minden üzletszerűen nyújtott kölcsönre, így a zálogkölcsönre is. Ennek értelmében az Expressz Zálog ZRT. üzleteiben a 2020.03.19. előtt megkötött szerződésekre vonatkozik a fizetési moratórium.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fizetési haladékkal nem kötelesek élni, továbbra is kiválthatják a zálogtárgyakat és visszafizethetik a kölcsönt a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azelőtt bármikor előtörleszthető, tehát aki a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor, vagy azt megelőzően kívánja kiváltani a zálogtárgyat, bármikor megteheti.

Amennyiben élnek a fizetési haladékkal és a futamidő előbb lejárt úgy a késedelem időszaka, a fizetési haladék leteltét követő napon, azaz 2021. január 1-én kezdődik, onnantól Önöknek a késedelem miatt járó kamatot, díjat, költséget is meg kell fizetniük.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2020.03.19-i nyitást követően folyósításra került kölcsönökre a fizetési haladék nem vonatkozik, azokat változatlanul a zálogjegyen feltüntetett lejáratkor kell megfizetni. Ha tehát az adós lejáratkor nem váltja ki a zálogtárgyat és nem fizeti vissza a kölcsönt, a türelmi idő elteltét követően kényszerértékesítésbe kerülnek. A fizetési haladékkal érintett kölcsönök hosszabbítását az adósok nem igényelhetik, hiszen azok lejárata a jogszabály erejénél fogva már 2020.12.31-re módosult.

A moratórium 2020. december 31-éig tart. Ezen szabály szerint a 2020.03.18. napján még le nem járt futamidejű zálogjegyek Lejárati napja 2020.12.31. napjára módosul. Ezen napig folyamatosan felszámítjuk a Hirdetmény szerinti ügyleti kamatot, ugyanakkor késedelmi kamat és díj nem terheli az ilyen zálogjegyeket. A Kormányrendelet szerint a 2020.03.18. napján már lejárt futamidejű (azaz már türelmi időben lévő) zálogjegyek esetén a Türelmi idő lejáratának napja módosul 2020.12.31. napjára. Ezen napig folyamatosan felszámítjuk a Hirdetmény szerinti ügyleti kamatot 2020.12.31-ig, késedelmi kamatot a lejárattól 2020.03.18-ig számítunk fel, azután 2020.12.31-ig nem számoljuk ezt a díjat. Fontos, hogy a fizetési moratórium csak és kizárólag a 2020.03.19 előtt megkötött szerződésekre vonatkozik. A 2020. március 19-től kibocsátott zálogjegyekre a korábbi szabályok és az üzleteinkben kifüggesztett konstrukciók érvényesek.

A zálogtárgyak kiváltására természetesen ezen időpont előtt is lehetőség van, a megszokott szabályok szerint.

Fontos tudni, hogy a zálogosító ügyfél a fizetési moratórium alá tartozó kötelezettségét is, az év végéig bármilyen időpontban teljesítheti, azaz kiválthatja zálogtárgyát a kamat, díjak, költségek (tőkeösszeg) megfizetése mellett.

Köszönettel: Expressz Zálogház